Digitaalvaardig in de zorg

Gehandicaptenzorg

Nieuw: brochure begeleiden nieuwe medewerkers

Nieuwe medewerkers onderdeel van je organisatie laten worden, noemen we onboarding. Tijdens dit instroomproces maken ze kennis met de organisatie, leren ze nieuwe collega’s kennen en krijgen ze een helder beeld van hun rol binnen het team. Ook moeten ze zich apps en systemen eigen maken en de gebruikte zorgtechnologie leren kennen. Maar niet elke nieuwe medewerker is even digitaal vaardig.

Voor een succesvolle onboarding is het nodig om medewerkers op maat hulp te bieden bij het leren gebruiken van digitale middelen en zorgtechnologie. Zo maken nieuwe medewerkers ook digitaal een goede start. In deze brochure krijg je als HR-professional of projectleider digitale vaardigheden handreikingen om zorgprofessionals op een goede manier te begeleiden in hun digitale onboarding. De tips zijn gebaseerd op praktijkervaringen van een tiental zorgorganisaties.