Digitaalvaardig in de zorg

Informatie over laaggeletterdheid

Mensen die laaggeletterd zijn, hebben relatief vaak ook moeite met digitale vaardigheden. Als digicoach kun je te maken krijgen met een laaggeletterde collega. Daarom is het handig wat meer te weten over laaggeletterdheid.

Wat is laaggeletterdheid?

Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Laaggeletterdheid/ analfabetisme komt vaak voor in combinatie met een uitdaging op het gebied van digitale vaardigheden. Als digicoach krijg je dus misschien te maken met collega’s die laaggeletterd zijn. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3.

Mensen die laaggeletterd zijn hebben onder meer moeite met:

  • formulieren invullen (zorgtoeslag, belasting, etc.);
  • straatnaamborden lezen;
  • reizen met openbaar vervoer;
  • voorlezen aan (klein)kinderen;
  • pinnen en digitaal betalen;
  • werken met de computer;
  • solliciteren;
  • begrijpen van informatie over gezondheid en zorg.

Meer informatie

Meer informatie over laaggeletterdheid vind je bij de Stichting Lezen en Schrijven en Pharos.

Een paar nuttige links voor digicoaches: